11 months ago

BG GUMed

Po tym teście sprawdziliśmy 4 bezpłatne serwery proxy: Artica, Squid, IPFire oraz Apache z modułem mod_proxy. Jeśli chodzi systemu Skype dla firm ruchu przez proxy, firma Microsoft zaleca pomijanie serwerów proxy. Konfiguracja przeglądarki read more...